Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://solvaig.com.

Продавець має намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Вебсайту https://solvaig.com, Купуючи Товари, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://solvaig.com, всі Покупці приймають умови цього Договору про наступне.


1.                ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://solvaig.com в відповідному розділі кнопки «КУПИТИ», означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, прийняв умови Договору публічної оферти, які викладені нижче.             

1.2. Відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України умови Договору публічної оферти однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична або юридична особа). При згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за несумлінне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.             

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «КУПИТИ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.             

1.4. У разі необхідності , для врегулювання правових відносин за Договором Сторони домовилися застосовувати українське законодавство


.             

2.                ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ


«Договір публічної оферти» - публічний договір, варіант якого розміщений на Вебсайті https://solvaig.com, що регламентує відносини між Продавцем Товару, зображення якого розміщено на Вебсайті https://solvaig.com, і Покупцями цього Товару.


«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://solvaig.com, шляхом натискання на кнопку «КУПИТИ».


«Товар» - предмет торгівлі (будь-який Товар), розміщений на Веб-сайті https://solvaig.com в розділі "МАГАЗИН".


«Покупець» - будь-яка фізична або юридична особа, згідно з чинним українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://solvaig.com і мають намір придбати той чи інший Товар.


«Продавець» - ФОП Соловйов В.В, який є власником або розповсюджувачем Товару за допомогою Вебсайту https://solvaig.com має намір його продати.


«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Вебсайті https://solvaig.com заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресована Продавцю.


«Законодавство» - встановлені українським законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.


«Істотний недолік Товару» - недолік, який виник з вини виробника або Продавця товару, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення.


3.                ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://solvaig.com, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар, сплативши його вартість одним із запропонованих Продавцем способом.             

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.             

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, яку було зроблено під впливом тиску або омани.             

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.             

 

4.                ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:             

o        виконувати умови цього Договору

o        виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

o        передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразку на відповідній сторінці Веб-сайту https://solvaig.com, оформленого замовлення і умов цього Договору;

o        перевірити якісні та кількісні характеристики Товару до передачі його Покупцю;

o        повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті з використанням електронних платіжних систем шляхом інформування в даному договорі.

4.2. Продавець має право:             

o        в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець: ФОП Соловйов Владлен Вячеславович             

ЄДРПОУ: 2378105872

IBAN : 413052990000026000015009925.

5.                ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:             

o        уважно ознайомитися з інформацією про товар, розміщеною на Вебсайті https://solvaig.com, своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

o        при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в Акті, який разом з Покупцем має підписати особа, що здійснювала доставку Товару Покупцеві.

5.2. Покупець має право:             

o        оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://solvaig.com;

o        вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

o        на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті з використанням електронних платіжних систем .

 

6.                ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Вебсайту https://solvaig.com шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «КУПИТИ», або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Вебсайту https://solvaig.com.             

6.2. Строк формування Замовлення становить не більше 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.             

7.                ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://solvaig.com. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, доданих у віртуальну корзину і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.             

7. 2. Основною валютою оплати за Товар, який пропонується Продавцем на відповідних сторінках Веб-сайту https://solvaig.com є українська гривня (UAH). Передбачено варіант перерахунку цін за товар в ЄВРО (EURO) і долари США (USD) за діючим курсом НБУ, який носить виключно ознайомчий характер і не є зобов'язанням Продавця продати товар за вказаною ціною, відмінною від гривневої .             

7. 3 . Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.             

7. 4 . Покупець може оплатити замовлення такими способами:             

1) за допомогою банківського переказу грошей на IBAN рахунок Продавця, вказаний в рахунку на оплату, який повинен бути висланий Покупцеві, після підтвердження Замовлення. Рахунок дійсний протягом зазначеного терміну за умови 100% оплати Покупцем.

2 ) за допомогою будь-якої електронної платіжної системи, сумісної з платіжною системою LiqPay;

3 ) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка.  При оплаті Покупцем замовлення з використанням електронних платіжних систем можливе стягування додаткової комісії емітентом цієї системи, а також при конвертації будь-якої валюти в українські гривні. Натискання на сторінці Вебсайту https://solvaig.com у відповідному розділі кнопки «КУПИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем з використанням електронних платіжних систем.             

8.                УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1   Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений на відповідній сторінці Вебсайту https://solvaig.com «Доставка і оплата»             

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, виконуваної іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими перевізниками.             

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товаротранспортній накладній, декларації перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації на цей Товар і в належному (робочому) стані і якості.             

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги перевізника вираховується з суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його письмового звернення, надісланого на e-mail: support@solvaig.com. В цьому і подібних випадках, грошові кошти повертаються на розрахунковий рахунок або номер в електронній платіжній системі, з якого була виконана оплата, при цьому всі витрати, пов'язані з поверненням і конвертацією грошових коштів несе Покупець.             

Відповіді на питання, які можуть виникнути в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може отримати, звернувшись до Продавця за контактними даними, вказаними в нижній частині кожної сторінки Вебсайту https://solvaig.com.

9.                УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом 14 днів, не враховуючи дня покупки, якщо більш тривалий строк не оголошений Продавцем.               

9.2. Порядок повернення викладено на відповідній сторінці Вебсайту https://solvaig.com «Обмін і Повернення» з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра, що діють на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Товару.             

9.3. У разі виявлення будь-якого недоліку або недостатності, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному Акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару .             

9.4. Сторони погоджуються, що в разі недотримання вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.             

 

10.               ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.             

10.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів, з дати її отримання. По спорах у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.             

10.3. Всі спори, суперечності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з українським матеріальним і процесуальним правом.

             

11.                              ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору і носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.             

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.             

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.             

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12.                              ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).             

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Вебсайті https://solvaig.com (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Вебсайтуhttps://solvaig.com.             

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, email Покупця, а також надсилатися SMS-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетен тного державного органу).             

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і направивши її на поштову або електронну адресу.             

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення.